Polder2C

Polder2C’s Living Lab Hedwige-Prosperpolder 

Klimaatverandering is een serieuze bedreiging

De gevolgen van klimaatverandering heeft een sneller en groter effect op landen in de 2 Zeeën regio dan eerder werd voorzien. De regio bestrijkt een gedeelte van Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België. Voor deze landen is de stijgende zeespiegel een serieuze dreiging, vooral omdat het niet volledig duidelijk is hoe sterk de waterkeringen zijn en hoe ‘effectief’ de crisisbeheersing in de praktijk is. De meeste noodhulp actieplannen en scenario’s zijn gebaseerd op theoretische modellen. Daarnaast is er een tekort aan goed opgeleide watermanagers en ontbreekt het aan een infrastructuur voor kennisoverdracht en maatschappelijk bewustzijn. Het grensoverschrijdende project Polder2C’s werkt aan deze problemen door op een unieke manier onderzoek en praktijk te combineren.

Hedwige-Prosperpolder Living Lab

Dertien partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben hun krachten gebundeld in het Polder2C’s project. Samen hebben zij als doel om zich aan te passen aan de uitdagingen die worden veroorzaakt door klimaatverandering. Polder2C’s heeft een unieke benadering voor de ontwikkeling van maatregelen voor overstromingsweerbaarheid. De ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder biedt een 6km² groot LivingLab waar huidige en innovatieve technieken, processen, methodes en producten getest kunnen worden op de praktische haalbaarheid. Een nieuwe vraag-gedreven benadering wordt gebruikt, waarbij strategische, tactische en operationele vragen van belanghebbenden het startpunt zijn.

Waterkeringen, Crisisbeheersing en Kennisinfrastructuur

Het Polder2C’s programma richt zich op 3 domeinen.

  1. Waterkeringen – onderzoek naar de sterkte van waterkeringen
  2. Crisisbeheersing – ontwerpen van een nieuw en beter crisisbeheersingsplan
  3. Kennis Infrastructuur – verbeter de kennisoverdracht en leid de volgende generatie watermanagers op.

Inzet van Defensie binnen Polder2C’s

Defensie, en het regiment genietroepen in het bijzonder, heeft het doel om haar inzet te verbeteren. Dat doen we door kennis te ontwikkelen en te implementeren. De kennisontwikkeling wordt samen met de Nederlandse Defensie Academie uitgevoerd, onder andere door ontwikkeling van een nieuwe concepten voor uitvoering van noodmaatregelen. Militairen gaan samen met de civiele partners crisisoefeningen houden. Zo bereiden zij zich voor op een mogelijke crisis. Waarmee de gereedstelling van alle partners verstevigd wordt.

INTERREG 2 SEAS Mers Zeeën

Dit project heeft subsidie ontvangen van het Interreg 2 Seas Programma 2014-2020 en is medegefinancierd door het European Regional Development Fund onder contractnummer [2S07-023].

Contact

Als u vragen heeft over het Polder2C’s project, neem dan contact op met Luitenant-Kolonel Marc Balemans: +31 6 11 70 66 97 / mlm.balemans@mindef.nl

Partners van het Polder2C’s programma

Een totaal van 13 partners zijn betrokken bij het Interreg 2 Seas programma 2014-2020 subsidie aanvraag: Ministerie van Defensie, Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zeeland, De Technische universiteit Delft en STOWA, het Kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van Vlaanderen en het Waterbouwkundig laboratorium en de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven). De Environment Agency and South West Water uit Engeland. ISL Engineering en de Universiteit van Lille uit Frankrijk.