Nieuws

9-10-11 okt "Ondernemersbivak 2019"

Marijke Beunk
20 augustus 2019

De Total Force Genie organiseert dit jaar voor de eerste keer het “Ondernemersbivak”. Het ondernemersbivak is een meerdaagse activiteit in militair format om medewerkers/managers uit het bedrijfsleven kennis te laten maken met de kracht van de krijgsmacht. Een praktijkgerichte ervaring waar het fysieke in dienst staat van het ervarend leren. Waar een ‘link’ wordt gelegd met de praktijk van het bedrijfsleven en die van de genie ‘de bouwvakkers van Defensie’.

Tijdens het bivak krijgen 25 ondernemers (m/v) de mogelijkheid om de genie (en zichzelf) beter te leren kennen. Thema’s als leidinggeven onder verzwarende omstandigheden, teamvorming, leiderschapsprofielen en -competenties zullen als een rode draad door de dagen heen lopen.

Met junior en senior leidinggevenden van de genie wordt van gedachten gewisseld over leiderschap, adaptiviteit en samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven. Tijdens deze dagen staan we intensief stil bij de mogelijkheden om schouder aan schouder te werken aan een veiliger Nederland.

Met als uitvalsbasis het tentenkamp van het Opleidings-en Training Centrum Genie (OTC Genie) op de Lunettenkazerne in Vught worden diverse ‘Grensverleggende Activiteiten’ ondernomen en krijgt u een uniek kijkje in de kracht van de krijgsmacht met o.a. Leiderschapstraining en vaardigheden,  besluitvorming, kaartlezen, en worden in groepsverband fysieke hindernissen als touwbaan en hindernisbaan overwonnen.

Het programma begint op woensdagavond 09 oktober 2019 om 18.00 uur en duurt onafgebroken tot en met vrijdag 11 oktober einde van de werkdag. Het is daarbij niet mogelijk om het programma tussentijds te verlaten, dan wel tussentijds in het programma in te voegen.

Deelname aan het eerste Ondernemersbivak genie 2019 is kosteloos; het programma wordt aangeboden door de Total Force Genie in opdracht van het Regiment Genietroepen.

Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor aangepaste (sport)kleding, en schoeisel, regenkleding, slaapzak/kussen en artikelen voor persoonlijke hygiëne. Deelname geschiedt op eigen risico. Je dient zelf zorg te dragen voor verzekeringen. U krijgt na de inschrijving deadline definitieve bevestiging van uw deelname ivm aantal beschikbare plaatsen. 

Durf jij het aan? Meld je aan vóór 01 september 2019 door te mailen naar Totalforcegenie@mindef.nl